Stanje radova na dan 31.12.2022

Radovi na projektu “Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške” provode se po planu i nesmetano.

Trenutno stanje radova na Projektu na dan 31.12.2022. godine: