Stanje radova na dan 31.05.2023

Radovi na projektu “Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške” provode se po planu i nesmetano.