Stanje radova na dan 31.07.2022

Radovi na projektu “Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške” provode se po planu i nesmetano.