Stanje radova 03/2021. godine

Projekt modernizacije lijevoobalnih nasipa vrijedan je 370 milijuna kuna s PDV-om, od čega 85 % iznosa sufinancira EU

ŽUPANJA – Nakon što je u svibnju 2014. Sava potopila Gunju i okolna sela, što je dovelo do najveće prirodne katastrofe u novijoj hrvatskoj povijesti, Hrvatske vode krenule su u modernizaciju lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške radi prevencije i zaštite od poplava.Projekt “Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške” ukupne duljine 236,7 km obuhvaća hitne radove na 15 dionica ukupne duljine 172,5 km, kojima će se osigurati ujednačena razina sigurnosti od prodora nasipa te odgovarajući pristup nasipu radi provedbe mjera obrane od poplava. Do sada je, stoji u odgovoru Hrvatskih voda na upit Glasa Slavonije, izvedeno radova u ukupnoj dužini od 102 kilometra, što čini 59 posto izvedenih radova u odnosu na ukupnu projektom predviđenu duljinu. Ističu da radovi napreduju zadovoljavajućim intenzitetom te će se završiti u ugovorom predviđenom roku, do 31. kolovoza 2023. godine.

Predložene “hitne” mjere na dionicama nasipa ukupne dužine od ukupno 172,5 kilometara trase nasipa obuhvaćaju gradnju 80,2 kilometra balastnih bermi sa servisnim putom i plošnim drenom – berma TIP1, uz nožicu nasipa za dodatno opterećenje temeljnog tla protiv hidrauličkog sloma i direktan pristup. Tu je i 74,8 kilometara servisnih putova s plošnim drenom – berma TIP2, uz nožicu nasipa na dionicama nasipa gdje nije potrebno dodatno tijelo berme, a potreban je direktan pristup nasipu. Riječ je o osam zasebnih projekata ukupne duljine 17,5 kilometra izvedbom vodonepropusne zavjese protiv hidrauličkog sloma temeljnog tla na kritičnim dionicama s prostornim ograničenjem. Ondje berma za dodatno opterećenje temeljnog tla nije primjenjiva kao tipsko rješenje, a tu su i pripadajuća nalazišta materijala na 17 lokacija na kojima će se osigurati sav potreban materijal za navedene radove.

U Projektom predviđenih 155 kilometara bermi sa servisnim putem ugradit će se ukupno 443.850 kubičnih metara glinenog te 1.117.746 “kubika” pješčanog materijala. Na planiranim lokacijama nalazišta materijala Projektom su predviđene primjerene kompenzacijske mjere zaštite prirode i okoliša, odnosno formiranje novih zamjenskih vodenih staništa i uređenog prostora oko njih, a u skladu s postojećim staništima koja se izvode po završetku radova na pojedinim lokacijama nalazišta.

– Na četiri dionice imamo ishođene uporabne dozvole, a postupak tehničkog pregleda ovih je dana obavljen i na najdužoj dionici projekta. Radovi se odvijaju i na području visoke arheološke vrijednosti, pa bismo željeli istaknuti našu kvalitetnu suradnju s arheolozima, odnosno Muzejom Brodskog Posavlja. Vrlo dobro surađujemo i s jedinicama lokalne samouprave na područjima na kojima se izvode radovi. Ovakav zajednički rad i suradnja u konačnici će rezultirati smanjenjem rizika od poplava i šteta nastalih nakon poplava na području ovog sveobuhvatnog projekta – ističu u Hrvatskim vodama.

Trenutačno su u postupku javne nabave za dionice Slavonski Šamac – Jaruge, Dolina – Mačkovac – Nova Gradiška i Davor. Očekivani početak radova je u ljeto 2021. godine. Također, krajem 2021. godine u planu je pokretanje zadnjeg paketa postupaka javne nabave na preostale tri dionice i time zaokružujemo sve aktivnosti koje su predmetom prijave projekta modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa, odnosno Ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava.

Ukupni iznos projekta je 369.744.025,15 kn s PDV-om, od čega 85 % iznosa sufinancira EU. Do danas smo iskoristili 176.261.950,64 kune europskih sredstava.

Radovi su završeni u potpunosti.

Uporabna dozvola ishođena je za dionice Državna granica – Crpna stanica Konjuša, Klakar – Ruščica, Jaruga – Svilaj.

Izvor: www.glas.hr