Stanje radova na dan 30.06.2022

Radovi na projektu “Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške” provode se po planu i nesmetano.