9. studenoga 2017.

Kontakt

KONTAKT

KORISNIK:

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, zagreb
Tel. 01/6307-333
E-mail. voda@voda.hr

Kontakt osoba:
Sanda Kolarić Buconjić, dipl. ing. građ.
Voditeljica jedinice za pripremu i provdbu EU projekata zaštirte od štetnog djelovanja voda

Davor Golac, struč. spec. ing. aedif
Voditelj projekta

 

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Radnička cesta 80, Zagreb Tel: 01/3717 111(centrala) Faks: 01/3717 149 www.mzoip.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2:

HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220, Zagreb Tel. 01/6307-333 E-mail. voda@voda.hr www.voda.hr/hr