JAVNO PREDSTAVLJANJE I POSJET GRADILIŠTU PROJEKTA „MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE“

JAVNO PREDSTAVLJANJE I POSJET GRADILIŠTU PROJEKTA

„MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE“

 

Na Trgu Ivane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu dana 16.9.2021. godine je održano javno predstavljanje projekta „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“ u okviru kojeg je organiziran posjet gradilištu.
Prirodna katastrofa u svibnju 2014. godine na području Vukovarsko-srijemske županije (VSŽ) i Brodsko-posavske županije (BPŽ), točnije na dijelu istočne Posavine premašila je sve do sada zabilježene poplavne događaje. Ovaj događaj posljedica je propuštanja i prodora lijevoobalnih savskih nasipa na dvije lokacije, u blizini Rajevog Sela i u blizini naselja Račinovaca. Prodorom nasipa i poplavljivanjem okolnog područja uzrokovana je velika ljudska i materijalna šteta, a procijenjena je na oko 1,8 milijardi kuna. Poginulo je dvoje ljudi.
Sve to bio je osnovni motiv velikog projekta naziva „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške”.

Javno predstavljanje projekta i posjet gradilištu predstavili su zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda g. Davor Vukmirić i direktor Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu g. Davorin Piha te predstavnik izvođača. Događaju je nazočio i jedan od predstavnika izvođača radova, direktor Brodske Posavine g. Ivan Ćosić.

– Kako bismo dobili povijesni kontekst ovoga o čemu danas govorimo, moramo se vratiti unatrag, točnije, na 18. svibnja 2014. godine. Tada je na vodomjeru u Slavonskom Brodu izmjeren vodostaj od 939 centimetara, što je rekordni vodostaj u sto godina mjerenja na rijeci Savi. Ogromnim zalaganjem više od 3000 sudionika u obrani od poplave, obranjen je Slavonski Brod. Analize tijeka obrane od poplave pokazale su da je potrebna modernizacija nasipa na puno dionica od granice sa Srbijom do Nove Gradiške te da u slučaju ponovne pojave takve situacije postoji realna opasnost od prodora nasipa, istaknuo je direktor Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, g. Davorin Piha.

– Ukupan iznos projekta je oko 370 milijuna kuna od čega se 85% sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Trenutno smo na 70 posto izvedenih radova. Realizirano je 120 kilometara od ukupno 172,5 kilometara, a trenutno se realiziraju radovi na sedam dionica na području Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Krajem ove godine u planu je pokretanje radova na preostale tri dionice. Kraj radova očekuje se tijekom 2023. Važno je istaći da radove izvode tvrtke s područja Slavonskog Broda, Vinkovaca, Nove Gradiške i Osijeka, rekao je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda g. Davor Vukmirić.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskih voda.