MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA – Ojačano je 70 posto nasipa

MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA

Ojačano je 70 posto nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške

 

Projektom vrijednim 369.744.025 kuna obuhvaćeno je 172,5 kilometara nasipa

 

ŽUPANJA – Prije četiri i pol godine počeli su radovi na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, najvećem infrastrukturnom projektu zaštite od štetnog djelovanja voda u posljednjem desetljeću. Vrijedan je 369.744.025 kuna, od čega su 314.282.421 nepovratna europska sredstva, a nacionalnu komponentu osiguravaju Hrvatske vode.
Od projektom obuhvaćenih 172,5 kilometara do danas je realizirano oko 70 posto, odnosno radovi su potpuno izvedeni na 119,5 kilometra nasipa, na što je, prema podatcima koje su nam dostavili iz Hrvatskih voda, utrošeno 61 posto ukupno raspoloživih sredstava. Trenutačno su u izvođenju radovi na 36,69 kilometara nasipa, a preostao je još 16,31 kilometar.

Servisni put

S pripremom projekta krenulo se 2015. godine, nakon katastrofalne poplave koja je u svibnju 2014. pogodila područja Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Najviše je stradao istočni dio županjske Posavine. Propuštanjem i prodorom lijevoobalnih savskih nasipa kod Rajeva Sela i Račinovaca prouzročena je velika ljudska i materijalna šteta koja je procijenjena na 1,8 milijardi kuna. Analize tijeka obrane od poplave pokazale su da je potrebna modernizacija nasipa od granice sa Srbijom do Nove Gradiške, i da u slučaju ponovne pojave takve situacije na brojnim dionicama postoji realna opasnost od prodora nasipa. Projekt je počeo u svibnju 2017., a cilj je povećanje sigurnosti zaštite od poplava dodatnim ojačanjem temeljnog tla nasipa protiv hidrauličkog sloma. Tu je i učinkovitija provedba mjera obrane od poplava, i to izgradnjom izdignutog servisnog puta iznad razine terena u zaobalju, kojim će se omogućiti doprema materijalnih sredstava i ljudstva pri provedbi interventnih mjera obrane od poplava. A osigurat će se dodatni prostor za prirodno zadržavanje vode u inundacijskom području rijeke Save. Ulaganjem u obranu od poplava štite se ljudski životi i imovina.

Šesnaest dionica

Zbog funkcionalne i operativne provedbe radovi su podijeljeni u 16 dionica na prostoru Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije.

“U tijeku su radovi na sedam dionica u Brodsko-posavskoj županiji, pri čemu valja istaknuti da su predviđene dionice u Vukovarsko-srijemskoj županiji u cijelosti izvedene. Radovi na aktivnim gradilištima napreduju zadovoljavajućim intenzitetom i može se vjerovati da će projekt u cijelosti biti završen za dvije godine, čime će novoizgrađena infrastruktura biti u sustavu obrane od poplava, redovnog održavanja postojećih nasipa i pripadajućih vodnih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode s ciljem smanjenja rizika od poplava”, objašnjavaju u Hrvatskim vodama. Kao pravna osoba zadužena za provedbu negrađevinskih i građevinskih mjera obrane i smanjenja rizika od poplava, kontinuiranim radom Hrvatske vode nastoje poboljšati, nadograditi, izgraditi sustav obrane od poplava na razinu sposobnu i spremnu odgovoriti izazovima koje sa sobom nose klimatske promjene kojima svjedočimo posljednjih godina. Ugovorom predviđeni rok završetka projekta je 31. kolovoza 2023. godine.

Za sedam su dionica ishođene uporabne dozvole, a u pripremi je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za dionice Grad Županja, Županja – Štitar, Babina Greda – Slavonski Šamac, ukupne dužine 12,7 kilometara, kao i za dionicu Dubočac – Lužani duljine 16,15 kilometara.